Onze identiteit 

Ons Engagement

Sinds de oprichting van het Consorcio del Jamón Serrano Español bestaat het doel erin de consument de authentieke Spaanse serranoham aan te bieden.

Ons engagement aan de kwaliteit van het product en de tevredenheid van de consument uit zich in een strikte productnorm, permanente doorlichting, een verregaande kwaliteitscontrole en een individuele selectie van de hammen. Op die manier kunnen we de hoge kwaliteit en exclusiviteit van de Spaanse serranoham waarborgen aan de hand van ons Consorcio Serrano kwaliteitzegel.

Het zegel garandeert een traditionele, unieke Serranoham die steeds in Spanje en met 100% Spaanse grondstoffen wordt vervaardigd en die zich op basis van zijn smaak en textuur onderscheidt van andere gerijpte hammen die op de buitenlandse markt te vinden zijn.

identifica-consorcio-jamon-serrano-centro

Strategie van gedifferentieerde kwaliteit

De Afdeling Kwaliteit van het Consorcio del Jamón Serrano Español tracht via individuele controles en individuele selectie een product te waarborgen dat niet enkel van hoge kwaliteit maar ook homogeen is, m.a.w. dat de unieke textuur, aroma en smaak die eigen zijn aan de authentieke Spaanse serranoham regelmatig blijven in de loop van de tijd.

Er worden voortdurende en systematische controles uitgevoerd op 3 fundamentele onderdelen bij de vervaardiging van serranoham: productiecentra, productieproces en eindproduct.

Elk productiecentrum wordt aan de hand van voortdurende doorlichtingen en controles strikt geëvalueerd om na te gaan of aan de voorschriften voor optimale hygiëne wordt voldaan. Bovendien worden ook de grondstoffen, het vervaardigingsproces en tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, het eindproduct gecontroleerd.

Kort samengevatis het identiteitskenmerk van de Consorcio Serrano hammen, ons Kwaliteitszegel, enkel voorbehouden voor Spaanse serranohammen die voldoen aan de volgende kwaliteitsvoorschriften:

 • Naleving van de kwaliteitsvoorschriften van het Consorcio del Jamón Serrano Español
 • Vervaardigingsproces van de serranoham exclusief gevolgd in Spanje.
 • Europese GTS Certificering die de aanduiding “Jamón Serrano” beschermt.
 • Gemiddelde rijping 12 maanden (minimum rijpingstijd: 10,5 maanden = 45 weken).
 • Controle van de productiecentra aan de hand van regelmatige inspecties en doorlichtingen van de installaties, het proces en het product.
 • Kwaliteitsgarantie van elke afzonderlijke serranoham aan de hand van een controlenummer.

Ons Consorcio Serrano-kwaliteitszegel garandeert een traditionele, unieke Serrano-ham, altijd gemaakt in Spanje, met 100% Spaanse grondstof.

Identiteit

De identiteit van de “Consorcio Serrano ham” is gebaseerd op:

 • Traditie en authenticiteit. Serranoham is een fundamenteel onderdeel van de Spaanse gastronomie en zelfs cultuur.
 • Knowhow. Het resultaat van de ervaring die de allerbeste hamproducenten in de loop van de eeuwen hebben opgedaan.
 • 100% Spaans product. Product dat steeds in Spanje wordt vervaardigd, gegarandeerd met 100% Spaanse grondstoffen.
 • Selectie. We selecteren de hammen één voor één. Enkel de beste serranohammen mogen op de markt worden gebracht als Consorcio Serrano hammen.
 • Kwaliteitscontrole. Een jaarlijkse doorlichting van alle fabrieken van de partners in combinatie met de voortdurende inspectie tijdens het hele rijpingsproces waarborgen de kwaliteit van de Consorcio Serrano hammen.
 • Ervaring. We stimuleren al meer dan 20 jaar de uitvoer van kwaliteitsvolle Consorcio Serrano hammen naar meer dan 80 landen en brengen invoerders, groothandelaren en distributeurs in de voedingssector in contact met de partnermerken van het Consorcio.
 • Ondersteuning. Tot het Consorcio del Jamón Serrano Español behoren de beste hambedrijven van Spanje, die elk over de nodige kwaliteitscertificaten beschikken.
 • Zelfstandigheid. Het Consorcio del Jamón Serrano Español is een volledig zelfstandige keuringsinstantie, waardoor de onafhankelijkheid van haar controlewerkzaamheden en besluitvorming gewaarborgd wordt.

Consorcio Serrano ham kan steeds worden herkend aan:

 • 1. Het Kwaliteitszegel.
 • 2. Het logo van het Consorcio del Jamón Serrano Español.
 • 3. Het genummerde controlelabel.

Het Consorcio Serrano Kwaliteitszegel is bijgevolg enkel weggelegd voor een selecte keuze van Spaanse Serranohammen.

Activiteit van het Serrano Ham Consortium in de waardeketen
Grondstof Controle
Productie Inspecties
Audits
Selectie
Venrkoop
Logístiek
Distributiekanalen Seminars
Cursussen
Beurzen
Middelen
Publicaties
Consument Proeverijen
Promotie
Publicaties (Recepten…)
Middelen
Publics Relations Betrekkingen met agentschappen, ministeries en instellingen
ICEX
Middelen